Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Tin buồn

Chúng tôi vừa được tin thân phụ của chị Nguyễn Thị Liến, Nguyễn Thị Út vừa từ trần lúc 2:45 AM, ngày 14/02/2014 (giờ địa phương), tại Australia.
Thành thật chia buồn cùng chị và gia quyến.
Cầu chúc hương hồn cụ sớm siêu thoát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét