Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Phần mềm thời tiết: Weather HD

Weather HD là ứng dụng dự báo thời tiết với chuẩn HD sẽ giúp cho bạn trải nghiệm một ứng dụng dự báo thời tiết theo phong cách hoàn toàn mới.
Weather HD hỗ trợ dự báo thời tiết theo ngày và giờ cho hơn 150.000 thành phố trên thế giới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét