Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Hướng dẫn nối file với FFSJ

Tên đầy đủ của FFSJ là The Fastest File Splitter and Joiner.
Download:
1/ Cách nối file:
FFSJ chỉ hỗ trợ ghép các file dạng .001, .002, .__a, .__b không hỗ trợ các file khác.
Sau khi các bạn download các file .001, .002 hay __a, __b các bạn muốn ghép không bị lỗi phải để tất cả các file chung 1 folder.
Nếu một phần mềm hay một phim, một chương trình ca nhạc… bạn phải download ở nhiều host khác nhau, có thể phần tên (name) không giống nhau, bạn hãy sửa lại cho tất cả các file đó có tên giống nhau.
Ví dụ: Sau khi download phần mềm Sygic Việt Nam có dạng .001 .002 như sau :
Sygic Viet Nam GPS Navigation [Sygic] (v11.2.3 os 40).ipa.001
Sygic Viet Nam GPS Navigation [Sygic] (v11.2.3 os 40).ipa.002 ….
Đã có tên giống nhau.

- Double click vào file .001 (hoặc ._a)

- Bấm vào nút “Join”
- Các file đã nối xong

2/ Cách chia nhỏ file :
- Mở FFSJ

Source file: Chọn file mà bạn muốn chia nhỏ
Output directory: Nơi lưu các part đã được chia nhỏ.

- Bạn có thể chọn cách chia part theo “Split into” (số part được chia nhỏ) hoặc chia theo dung lượng “Split after every”
- Bạn có thể chọn : Xóa file gốc sau khi chia nhỏ file chọn “Delete source file after splitting” . Đặt mật khẩu cho file name đó bằng cách chọn “Encrypt data” .

- Bấm vào nút “Split” sau khi bạn chọn xong , nhập mật khẩu của bạn nếu bạn muốn để mật mã dữ liệu, và chờ đợi cho đến khi tập tin được chia nhỏ lúc này hoàn thành và nhìn thấy thông báo:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét