Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

I bet you will see this pic twice


Bạn thấy gì?
Mỗi lần nhìn vào bức hình, bạn sẽ thấy hai cảnh trái ngược:
- Cô gái ngồi, chàng trai đứng đàng sau, ôm cổ cô gái. 
- Chàng trai ngồi, cô gái đứng đàng sau, ôm cổ chàng trai.

TT gởi Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét