Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Tôn giáo nào tốt nhất

Dịch thuật về các đề tài tôn giáo rất là khó khăn, nhưng Sói cũng xin mạo muội dịch ra Việt ngữ bài này vì thấy nó có những ý nghĩa rất là phong phú.
Mong mọi người thưởng thức…Enjoy - SĐH
Tôn giáo cao đẹp nhất là tôn giáo biến ta thành người hoàn thiện hơn
Best religion is the one that makes one better
By Stephen Randolph Sykes
Sói Đồng Hoang Phiên Dịch - Tháng 10, 2012
…..
Một người bạn gởi cho tôi cái video gần đây với tựa đề “Tôn Giáo Của Anh Không Quan Trọng”. Mặc tôi đang theo tín Ngưỡng đa đạo (Interfaith) ở Honolulu, nhưng tôi cảm thấy cái tựa đề này không được ổn lắm.
Người nào có tín ngưỡng cũng được dạy rằng đạo của mình là chân lý duy nhất, và tẩy chay ngay những tôn giáo khác. Thực ra sự tin tưởng quá mức về tôn giáo mình cũng đưa đến sự xung đột. Nhưng nó cũng là một chất liệu dinh dưỡng về tâm linh.
Cái video đó là môt cuộc đối thoại ngắn gọn giửa nhà Thần học Leonardo Boff và Đức Đạt Lai Lạt Ma xảy ra trong một cuộc hội thảo bàn luận về tôn giáo và tự do. Ông Boff, đã được tấn phong làm Cha Xứ của dòng Franciscan nhưng ngài từ nhiệm vào năm 1992, là một người luôn luôn đề xuất thẳng thắn sự giải phóng về thần học, trong đó kêu gọi nhà thờ nên tự dấn thân vào trong chính trị và kinh tế của giai cấp nghèo bị ruồng bỏ.
Điều mà ông Boff diễn tả đó là một cuộc phỏng vấn “đầy cạm bẫy,” (malice intent) ông ta hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma trong video, “Tôn giáo nào tốt nhất?” Ông Boff dự đoán rằng câu trả lời sẽ là Phật Giáo Taibet hoặc là những tôn giáo đông phương. Rất lấy làm ngạc nhiên khi Đức Đat Lai Lạt Ma trả lời rằng, “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo mang anh đến kề cận bên đấng tối cao. Đó là tôn giáo biến anh thành một người hoàn thiện hơn.
Chắc rất khó mà tìm được ngưòi nào trong chúng ta có thể trách cứ một câu trả lời quá ư là khôn ngoan như vậy. Để che dấu sự xấu hổ của mình, ông Boff hỏi thêm ngài, “Điều gì làm tôi hoàn thiện hơn?” Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma lại càng thêm phần giác ngộ hơn.
Điều gì làm cho anh trở nên nhân ái hơn, biết làm điều hợp lý, biết cách từ bỏ, biết dịu dàng hơn, biết nhân ái hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn. Tôn giáo nào cải biến anh được như vậy là tôn giáo tốt nhất.”
Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc là anh có ngoan đạo hay không. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc làm, ngoài cộng đồng, đối với thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta.”
Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng trong vật lý. Nó cũng ứng dụng trong sự tương quan của con người.”
Nếu tôi biết ở hiền thì tôi sẽ gặp lành
Nếu tôi gieo gió thì tôi sẽ gặt bão
Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp:
Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói
Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động
Hãy hành động cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen
Hãy để ý đến thói quen vì chúng sẽ biến thành nhân cách
Hãy chú trọng đến nhân cách vì chúng sẽ hinh thành ra số mệnh
Không có tôn giáo nào cao cả hơn là chân lý
Trong kinh Matthew, Chúa dạy về “Luật Vàng.”, Chúa tuyên bố, “Trong vũ trụ này, nếu ta muốn nguời khác đối xử mình như thế nào thì mình nên đối xử họ như thế đó.”
Thông tin này cũng đã được tuyên bố bởi các nhà sáng lập ra những tôn giáo cao siêu khác như là Đức Phật Thích Ca, Ngài Muhammad và Thánh Moses.
Đó là cách hành động của chúng ta, cho dù chúng ta là người toàn thiện và trung thực, làm thế nào chúng ta nghĩ về người khác, về mình, điều đó quan trọng hơn ngay cả chính tôn giáo hoặc niềm tin tôn giáo của chúng ta. Đến mức độ đó nó thành công dẫn dắt chúng ta đến một cuộc sống hoàn hảo. Lúc bấy giờ ta có thể tuyên bố rằng tôn giáo của chúng ta là “Cao đẹp nhất.”

Best religion is the one that makes one better
By Stephen Randolph Sykes
One of my good friends sent me a video clip recently that was titled "Your Religion Is Not Important." Even though most of my ministry is within Honolulu's interfaith community, I found the statement troubling.
Most people of faith are taught that their religion is true, often to the exclusion of any other religions. Actually, the importance one attaches to one's religion can be a source of strife, as we witness in many of the conflicts that are being fought even today in the name of religion. It can also be a source of spiritual nourishment.
The film clip is a brief dialogue between Brazilian theologian Leonardo Boff and the Dalai Lama that occurred at a round-table discussion about religion and freedom. Boff, who was ordained a Franciscan but resigned from the priesthood in 1992, is an outspoken proponent of liberation theology, which calls for churches to engage themselves in the political and economic struggles of the poor and disenfranchised.
With what Boff describes as "malicious intent," he asks the Dalai Lama in this video, "What is the best religion?" Boff anticipated that the Dalai Lama's response would be Tibetan Buddhism or one of the other Eastern religions that are far older than Christianity. To his surprise, the Dalai Lama's response was, "The best religion is one that gets you closest to God. It is the one that makes you a better person."
Few, if any, of us would find it hard to accept such a wise answer. Seeking to rescue himself from his embarrassment, Boff asked him, "What is it that makes me better?" The Dalai Lama's response was even more enlightening:
"Whatever makes you more compassionate, more sensible, more detached, more loving, more humanitarian, more responsive, more ethical. The religion that will do that for you is the best religion.
"I am not interested, my friend, about your religion or if you are religious or not. What really is important to me is your behavior in front of your peers, family, work, community and in front of the world. Remember, the universe is the echo of our actions and our thoughts. The law of action and reaction is not exclusively for physics. It is also of human relations. If I act with goodness, I will receive goodness. If I act with evil, I will get evil."
The Dalai Lama continued, "Take care of your thoughts because they become words; words because they become actions; actions because they become habits. Habits will form your character; character will form your destiny; and your destiny will be your life. There is no religion higher than the truth."
In Matthew's gospel, Jesus speaks about the "Golden Rule." Jesus says, "In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you." It is a message also given by the founders of all of the world's great religions, including the Buddha, Muhammad and Moses.
It is how we act, whether we are persons of integrity and authenticity, how we think about others and ourselves, that is more important than our religion and religious beliefs. To the extent it assists us successfully in leading a good life, we can say our religion is "the best."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét