Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Những Quốc gia có trình độ học vấn cao nhất thế giới

Lễ ra trường tại Đại Học Đường Michigan University ở in Ann Arbor, TB Michigan

By Michael B. Sauter & Alexander E.M. Hess, 24/7 Wall St.
SDH phiên dịch Tháng 10, 2012
Theo một nghiên cứu về tình hình kinh tế thế giới gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp đại học trên thế giới ngày càng được cải thiện, ngay cả trong lúc kinh tế còn đang suy thoái (recession). Ở những quốc gia phát triển, tỷ lệ tốt nghiệp đại học tăng hơn 30% trong năm 2010. Tại Mỹ tăng hơn 40%, cao nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, những cải tiến nền giáo dục đại học rất khó đạt được ở những quốc gia này. Vì những quốc gia phát triển này đã có dân số có trình độ học vấn cao từ lâu lắm rồi. Tuy là họ đã có sự tăng gia, nhưng so sánh với những quốc gia còn đang phát triển thì có phần khiếm nhượng hơn. Trung bình, sự gia tăng giáo dục đại học của Mỹ chỉ đạt được 1%, đó là sự tăng gia chậm nhất kể từ năm 1997. Ở Ba Lan, thị trưởng mới nổi (emerging market), tỷ lệ gia tăng là 7.2% từ năm 1997 đến năm 2010.
Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển (EOCD) Giáo Dục báo cáo trong năm 2012 tính ra rằng tỷ lệ có trình độ đại học trong dân số của 34 thành viên quốc gia có nền kinh tế cao. Dựa trên bản báo cáo này, 24/7 Wall St. xác định 10 quốc gia có trình độ đại học cao nhất.
Đa số những quốc gia nào có chi tiêu cho nghành giáo dục cao thì dân số có trình độ học vấn tốt nhất. Như những năm trước đây, các quốc gia có trình độ giáo dục cao thì khuynh hướng của họ là chi tiêu đào tạo đại học nhiều hơn so với phần trăm của tổng sản lượng quốc gia (GDP). Hoa Kỳ và Gia Nả Đại là những quốc gia có trình độ học vấn cao nhất, số chi tiêu đứng hàng thứ nhất và thứ ba.
Trong một cuộc phỏng vấn với 24/7 Wall St., trưởng phòng truyền thông của hội OECD’s Matthia Rumpf giải thích rằng sự tài trợ giáo dục liên hệ mật thiết với dân số muốn theo đuổi lên đại học. Ở những quốc gia có trình độ học vấn cao, trường tư có chi phí cao hơn so với trường công. Ở những quốc gia này, tỷ lệ chi tiêu của trường công và trường tư khác biệt nhau rất nhiều từ tiền trường cho đến sự ủng hộ của tư nhân. Theo OECD trung bình là tư nhân chi 16% cho giáo dục. Ở Hoa Kỳ là 28%. Ở Nam Triều Tiên, đứng trong 10 quốc gia đó, thì tỷ lệ chi tiêu từ tư nhân lên đến 40%.
Theo OECD, nền giáo dục càng cao giúp dân chúng có cơ hội kiếm việc làm càng cao, ngay cả trong lúc kinh tế suy hoại đi nữa. Từ năm 2008 – 2010, tỷ số thất nghiệp trong những quốc gia phát triển tăng lên từ 8.8% đến 12.5% cho những người chưa tốt nghiệp trung học, và từ 4.9% đến 7.6% cho những người có trình độ trung học. Còn những người có bằng đại học hoặc cao hơn thì chỉ tăng từ 3.3% đến 4.7%.
Trong những quốc gia có trình độ học vấn cao thì tỷ lệ thất nghiệp với trình độ đại học là 2.8% ở Úc cho đến 5.4% ở Gia Nã Đại. Và trong mỗi quốc gia này, tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ đều luôn luôn thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp chung của quốc gia.
OECD cung cấp dữ kiện dựa theo tuổi tác (25-64) trong số 34 quốc gia thành viên và cộng thêm 8 quốc gia nữa. Thống kê của năm 2010 dựa trên trình độ giáo dục, tỷ số tốt nghiệp, GDP (Tổng sản lượng quốc gia) của mỗi cá nhân, và ngân sách chi tiêu giáo dục từ năm 2009.
Đây là danh sách của những quốc gia có trình độ học vấn cao nhất thế giới:
1. Canada – Gia Nã Đại
Phần Trăm dân số có trình độ Đại Học:                  51 %
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010) : 2.4 % (5th lowest)
GDP bình quân trên đầu người:                               $39,050 (11th highest)
Gia Nã Đại là quốc gia duy nhất với hơn nửa số người có bằng đại học trong năm 2010. Đó là sự gia tăng tỷ số từ 40% của năm 2000, quốc gia này cũng được chọn là quốc gia học thức nhất. Gia Nã Đại đã quản lý để trở thành người dẫn đầu trong việc chi tiêu cho giáo dục, đó là 6.1% của tổng sản lượng quốc gia (GDP) trong năm 2009, và thấp hơn là con số trung bình của 6.3% trong khối OECD. Số tiền lớn được tiêu dụng trong đại học, nghĩa là 2.5% của GDP, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Một trong những yếu điểm của Gia Nã Đại là không thu hút được nhiều sinh viên ngoại quốc, phần này chiếm 6.6% của tổng số SV - Thấp hơn là 8% của thành phần quốc gia trong khối OECD.
2. Israel – Do Thái
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:        46 %
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng (2000-2010):   N/A
GDP bình quân trên đầu người:          $26,531 (13th lowest)
Do Thái gia nhâp khối OECD vào năm 2010. Vào năm đó, tổng sản lượng quốc gia là $7000 thấp hơn số trung bình của những thành viên khác. Mặc dù vậy, số học sinh tốt nghiệp trung học là 92% vào năm 2010, cao nhiều hơn các thành viên của OECD trung bình là 84%. 46% dân số có trình độ đại học so với 31% của khối OECD. Do Thái tiêu dụng 7.2% của GDP về ngành giáo dục cho năm 2009, đứng thứ 6 của tất cả các quốc gia. Và lần đầu tiên, tất cả giáo dục mầm non đều được miễn phí trong năm 2012 cho cả con em từ 3 tuổi, tờ báo Haaretz tường trình. Do Thái sẽ hưởng lợi vì điều này, theo khối OECD, “Giáo dục mầm non (early childhood education) liên hệ đến sự tiến bộ của những năm sau trên con đường học vấn”
3. Japan - Nhật Bản
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                           45 %
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010): 2.9 %  (10th lowest)
GDP bình quân trên đầu người:                             $33,785 (18th highest)
Trong năm 2009, Nhật tiêu dụng 1.6% của GDP trong chương trình giáo dục đại học, tương tự như những quốc gia trong khối OEDC, và chỉ có 5.2% của GDP cho nền giáo dục nói chung, Quá thấp so với số trung bình là 6.3% của khối OECD. Mặc dù là sự chi tiêu hơi thấp, nhưng quốc gia này có số tốt nghiệp trung học là 96% đứng hàng nhì trên thế giới trong năm 2010. Trong khi tỷ lệ dân số có bằng đại học 14% cao hơn con số trung bình của khối OECD, nhưng gần đây sinh viên tốt nghiệp đại học tìm viêc làm rất là khó khăn trong mùa xuân của năm 2012 cho đến bây giờ cũng không có được việc làm hoặc tiếp tục theo đuổi học vấn cao hơn.
4. United States – Hoa Kỳ
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                           42 %
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010): 1.3 % (2nd lowest)
GDP bình quân trên đầu người:                          $46,548   (4th highest)
Mặc dù Mỹ là một trong vài quốc gia trên 40% dân số có bằng đại học trong năm 2010, hệ thống giáo dục Mỹ cũng có vài vấn đề. Sự lo ngại về tỷ lệ tốt nghiệp, Mỹ là một quốc gia chi tiêu về giáo dục nhiều nhất bằng 7.3% của GDP trong năm 2009. Và chi tiêu cho hệ thống giáo dục đại học là 2.9% của GDP. Phần lớn của số tiền này từ tư nhân, bằng 1.6% của GDP.
5. New Zealand - Tân Tây Lan
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                             41 %
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010): 3.5 % (13th highest)
GDP bình quân trên đầu người:                               $29,711 (17th lowest)
Quốc gia bé nhỏ này dân số tăng 13.2% từ năm 2000 – 2010, và trình độ giáo dục cũng gia tăng theo. Số người có trình độ đại học tăng lên từ 29% đến 41% trong cùng thập niên đó.
Đây là điểm đến của những sinh viên ngoại quốc, con số lên đến 14.2% của tổng số sinh viên trong năm 2010. Tân Tây Lan cũng đứng hàng đầu về ngành khoa học, 16% sinh viên chọn ngành khoa học trên đại học - Đứng đầu trên thế giới.
6. South Korea – Nam Triều Tiên
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                           40%
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010): 5.2% (6th highest)
GDP tính đầu người:                                                $28,797 (16th lowest)
7. United Kingdom  - Anh Quốc
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                           38%
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010):    4.0% (10th highest)
GDP bình quân trên đầu người:                             $ 35,756 (15th highest)
8. Finland – Phần Lan
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                           38%
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010): 1.8% (4th lowest)
GDP bình quân trên đầu người:                             $36,307 (14th highest)
9. Australia - Úc
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                             38%
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010):  3.2% (12th lowest)
GDP tính đầu người:                                                 $40,790 (6th highest)
10. Ireland – Ái Nhĩ Lan
Tỷ lệ dân số có trình độ Đại Học:                         37%
Tỷ Lệ Kinh Tế Gia Tăng hàng năm (2000-2010):    7.3% (the highest)
GDP tính đầu người:                                              $40,478 (7th highest)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét