Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Khắc phục lỗi không vào được Blogspot (Updated)

Nếu bạn không thể vào được Facebook; Blogspot; Yahoo! Groups;  VOA... bạn thực hiện các bước sau:

1/ Vào Website: http://translate.google.com.vn/

2/ Nhập địa chỉ website vào vùng trống số 1 mà bạn muốn mở:
Ví dụ:
http://www.facebook.com
groups.yahoo.com  ...

3/ Click vào ô Gốc để xem bản gốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét