Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Saigon 36 phố phường - By Manhhai's Photosets On Flickr

Duy Tân cây dài bóng mát
Duy Tân cây dài bóng mát
nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè, nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do... (Du Tử Lê)
nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè, nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do... (Du Tử Lê)
1968 Tu Do Street
1968 Tu Do Street
Saigon 1969
Saigon 1969




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét