Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Tạo Account iTunes để download Free App từ App Store.

1. Mở iTunes
2. Chọn "iTunes Store"
 3. Kéo xuống góc phải click vào hình lá cờ.
 4. Chọn "United States"
 5. Click vào App Store, chọn  Free Apps
 6. Chọn app bất kì (click vào ô"Free").
 7. Chọn Create New Account.
 8. Click vào Continue.
 9. Mark vào box “I have read and agree to the iTunes terms and conditions- click “Agree
 10. Điền đầy đủ thông tin:
 Email: Nhập vào địa chỉ email bạn sử dụng. Địa chỉ này sẽ là Apple ID của bạn.
Password: Nhập mật khẩu. Lưu ý mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó phải có ít nhất 1 ký tự là số, 1 ký tự là chữ hoa, và 1 ký tự là chữ thường. Không sử dụng phím khoảng trắng (space) và 3 ký tự giống nhau.
Verify: Nhập lại mật khẩu giống như ở trên
Question: Nhập câu hỏi nhằm trường hợp bị quên mật khẩu. Câu hỏi phải có từ 6 đến 128 ký tự.
Answer: Nhập câu trả lời câu hỏi trên
Month, Day, Year: Nhập tháng, ngày, năm sinh của bạn vào
click “Continue

11. Chọn “None".

12. Tiếp tục điền các thông tin địa chỉ của bạn.
Lưu ý là phần địa chỉ bạn phải lấy một địa chỉ nào đó ở US có thật (địa chỉ và Zip Code phải phù hợp). Nếu bạn khai địa chỉ không phù hợp thì Apple có thể phát hiện và bạn sẽ không thành công trong việc mở account trên iTunes. Bạn có thể dùng địa chỉ sau:
Street: 3035 Bristol Street
City: Costa Mesa
State: CA
Zip Code: 90001
Area Code: 800 , Phone: 2282452
Chọn Create Apple ID
13. Một email sẽ gửi đến cho bạn để xác nhận tài khoản. Bạn check mail để verify.
14. Sau khi verify là bạn hoàn tất thành công quá trình tạo tài khoản. Bây giờ bạn đã có 1 tài khoản iTune hoàn toàn free mà không cần đến bất kỳ thẻ tín dụng nào.

 * Bạn có thể thực hiện tương tự trên iPhone, iPad của bạn để tạo Apple ID.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét