Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

iFunBox: Quản lý File và ứng dụng trên iPhone, iPad, iPod

Từ bài viết này các ứng dụng và Apps chỉ áp dụng cho các iPad 2 đã jaibreak.
iFunbox là  1 Explorer của iOS trên Windows nên chúng ta có thể dùng để chép nhạc, phim, ảnh, game và nhiều thứ khác:

Hình 1: iFunbox là Explorer của ios trên Windows

Hình 2: Copy From PC hoặc Copy to PC

Hình 3, 4, 5, 6: Install App

Hình 7: Backup App thành file ipa (Right click App mà bạn muốn backup)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét