Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Video họp mặt đồng hương Bình Long tại California (28/8/2011)

Slideshow:Video:

Bùi văn Hải
Massachusetts/USA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét