Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Bức Họa Tuyệt Vời


Bạn hãy click vào bức tranh bên cạnh để thưởng thức 1 bức họa tuyệt vời của Jon McNaughton, "The Forgot Man".
Bạn di chuyển chuột trên bức họa, cột bên phải sẽ cho bạn biết tóm tắt về hiến pháp, ngân sách và các đời tổng thống của nước Mỹ.
TT (gởi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét