Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

50 món ăn ngon nhất thế giới

Chương trình CNNGo của kênh truyền hình CNN (Mỹ) bình chọn và giới thiệu 50 món ăn ngon nhất thế giới trong đó có phở và gỏi cuốn của Việt Nam.
Theo CNNGo, những món ngon này thuộc loại “nếu không ăn thì có tội”, chứ không chỉ là món “ăn để sống”!
Gỏi cuốn được CNN mô tả là “món ăn một lại muốn ăn hai”. Còn phở được giới thiệu là “món truyền thống của Việt Nam vừa ngon, dậy mùi thơm”.
Danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới:
1. Massaman curry, Thailand
2. Neapolitan pizza, Italy
3. Chocolate, Mexico
4. Sushi, Japan
5. Peking duck, China
6. Hamburger, Germany
7. Penang assam laksa, Malaysia
8. Tom yum goong, Thailand
9. Ice cream, United States
10. Chicken muamba, Gabon
11. Rendang, Indonesia
12. Shepherd’s pie, Britain
13. Corn on the cob, global
14. Donuts, United States
15. Kalua pig, United States
16. Egg tart, Hong Kong
17. Lobster, global
18. Kebab, Iran
19. Nam tok moo, Thailand
20. Arepas, Venezuela
21. Croissant, France
22. Brownie and vanilla ice cream, global
23. Lasagna, Italy

24. Champ, Ireland
25. Butter garlic crab, India
26. Fajitas, Mexico
27. Montreal-style smoked meat, Canada
28. Pho, Vietnam
29. Ohmi-gyu beef steak, Japan
30. Goi cuon (summer roll), Vietnam
31. Parma ham, Italy
32. Ankimo, Japan
33. Fish ‘n’ chips, Britain
34. Maple syrup, Canada
35. Chili crab, Singapore
36. Texas barbecue pork, United States
37. Chicken parm, Australia
38. French toast, Hong Kong
39. Ketchup, United States
40. Marzipan, Germany
41. Stinky tofu, Southeast Asia
42. Buttered toast with Marmite, Britain
43. Tacos, Mexico
44. Poutine, Canada
45. Chicken rice, Singapore
46. Som tam, Thailand
47. Seafood paella, Spain
48. Potato chips, United States
49. Masala dosa, India
50. Buttered popcorn, United States

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét