Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Thông báo họp mặt đồng hương Bình Long

Trân trọng kính mời quý đồng hương, thân hữu, cựu học sinh và tất cả các bạn đã từng phục vụ tại tỉnh Bình Long đến tham dự buổi họp măt, sẽ được tổ chức tại Công viên Mile Square Park ở góc đường Euclid và Heil, thuộc khu Little Saigon, miền Nam California vào lúc 11 giờ trưa ngày Sunday 28 tháng 8 năm 2011. Theo thể thức Picnic ngoài trời.
Sự hiện diện đông đủ của quý vị nói lên tình thân ái và là niềm vui chung cho tất cả chúng ta.
Trân trọng.
Nguyễn Thị Nguyên   714-991-3178
Trần Nguyên Nhựt     714-641-1982
Vũ Trọng Út               714-432-8233
Vũ Thành Dung         714-458-7026
Nguyễn Văn Thiên     714-724-3421
Nguyễn Văn Nô         714-955-7712

Họp mặt Đồng hương Bình Long năm 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét