Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Chia sẻ cùng chị Cao Thị Vân

Để chia sẻ với chị Vân, anh Nô gởi $150 gồm của:
- Anh Liên: $40
- Anh Nô: $30
- Anh Nguyên: $20
- Anh (chị) Quyên: $20
- Anh (chị) Ha: $20
- Chị Ly: $20
BP đã trao cho con trai chị Vân (xem hình), chị Vân gởi lời cám ơn tất cả các anh chị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét