Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Mẹo mở nắp chai rượu - bia

How to Open a Beer with Your Forearm
 
How to Open a Beer with a Pen
How to Open a Beer with Paper

How to open a bottle of Wine with a phonebook
How to Open a Bottle of Wine with a Shoe


How To See Through Clothes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét