Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Free The Pharaoh
Bạn hãy di chuyển các bức tượng lên hoặc xuống để giải thoát Pharaoh (xem hình)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét