Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

3-Line Riddle

Bạn hãy tìm cách chia những đồ vật có trong hình thành những phần bằng nhau chỉ với 3 đường kẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét